Cartel actividades Herpetoloxía 2017

Na septima sesión da V promoción de Escola de Naturalistas, achegarémonos ó mundo da herpetoloxía.

Este novo bloque de contidos virá impartido polo compañeiro e Presidente do Grupo Naturalista Hábitat, Ricardo Ferreiro: biólogo, docente e naturalista experto neste grupo faunístico, ao cal dedicou a súa tese de licenciatura –Ecología reproductora del lución (Anguis fragilis Linnaeus, 1758: Sauria: Anguidae.) en el noroeste de la Península Ibérica-, sendo ademáis autor e coautor de multitude de notas e artigos científicos neste campo, algúns deles publicados na Revista Científica Chioglossa do G.N.Hábitat: