Anelamento de aves

Mapa de migracións

¿Qué é o anelamento científico de aves, e para qué vale?

Se queres coñecer a resposta a esta e outras preguntas, convidámosche a ler os artigos de SEO/Birdlife sobre o tema:

Ademais, podes usar as seguintes ferramentas para coñecer datos concretos acerca de diferentes especies:

Gaivotas patiamarelas (Larus michahellis) das Illas de San Pedro (A Coruña)

O G.N.Hábitat, da man do seu Grupo de Anelamento Hércules, está a desenvolver dende o ano 2010 unha serie de actividades que forman parte da dinámica de traballo desta entidade, en prol do estudo, protección e divulgación do medio natural galego. As actividades consisten no anelamento, seguemento e análise da información obtida de exemplares de gaivota patiamarela (Larus michahellis) que crían nas Illas de San Pedro.

O anelamento científico é unha importante ferramenta para o estudo das aves. A metodoloxía, baseada na inofensiva captura e posterior marcado, acada individualizalas para o seu recoñecemento por simple observación no caso de anelas con códigos de cores.

ZR4V, Xabi Varela, Meicende

Este anelamento permite estudar dunha forma científica as dinámicas poboacionais e as migracións das aves, a través do recoñecemento individual que permita a correcta interpretación das observacións. Toda a información recollida mediante o anelamento gárdase nun banco de datos. Deste xeito, chegamos a coñecer datos tan sorprendentes como que as andoriñas que crían nas nosas casas poden viaxar ata Sudáfrica para pasar o inverno!

A gaivota patiamarela supón unha das especies mais representativas e comúns do entorno da cidade da Coruña, sendo a elixida como obxectivo para o análise e seguemento das súas poboacións, cuxos resultados permitirán no só coñecer o destino das gaivotas “coruñesas”, senón que proporcionarán ademáis unha gran cantidade de información científica de interese biolóxica.

O proxecto persegue unha serie de obxectivos básicos, que podemos resumir en:

  • Documentar o historial vital de cada un dos individuos anelados grazas ás citas de avistamentos.
  • Comunicar e informar aos observadores do historial vital dos individuos que teñan recoñecido, fomentando a colaboración participativa no proxecto.
  • Posibilitar o coñecemento e estudo dos patróns de movemento dos exemplares anelados nas Illas de San Pedro.

Para a realización das actividades, lévase a cabo o acceso en barco ás Illas na época de cría. Unha vez alí procédese á captura e marcado mediante anelamento dos polos de gaivota patiamarela que sexan capturados durante as xornadas. Os polos capturados márcanse cunha anela de cor verde dotada dun código alfanumérico en cor branca e visible a longa distancia. Ademáis, xunto con esta anela de cor colócase tamén unha anela metálica, habitual neste tipo de controis.

ZR2S, Matadoiro, Xabi Varela

Os códigos das anelas verdes comezan coas letras “ZR”, que designan a área e colonia, seguidas dun díxito e unha letra en maiúscula que especifican ao individuo. Por exemplo: ZR0A.

É de resaltar que, grazas ao traballo que se ven realizando, un total de 173 polos de gaviota patiamarela foron xa anelados durante 5 campañas de traballo realizadas (anos 2010 a 2014). E os resultados están a ser moi satisfactorios grazas á implicación dos colaboradores, sendo xa numerosas as citas que van chegando dende diferentes puntos da xeografía galega, e incluso portuguesa, evidenciando que as nosas gaivotas andan a moverse nun amplo entorno e son perfectamente identificables. Neste artigo da Mobella 19 (2012) expóñense os datos dos que dispoñemos polo de agora.

anelas.gnhabitat.org

Dende o G.N. Hábitat invitámosvos a participar nesta iniciativa e remitir as citas e fotos dos avistamentos que vaiades facendo.

Para elo, podes utilizar a ferramenta desenvolvida gracias á implicación e traballo altruista dos socios e colaboradores de Hábitat, á que podes acceder dende a seguinte ligazón:
anelas.gnhabitat.org
Web de xestión de anelas

Esta web, estruturada baixo 4 pestanas: “O proxecto”, ”Introducir un avistamento”, “Consultar unha historia vital” e “ Contacto”; está dispoñible en 4 idiomas (Galego, Castelán, Portugués e Inglés) e permite, unha vez rexistrado como usuario, a subida directa de observacións e imaxes por parte dos propios autores dun xeito intuitivo, sinxelo e rápido, así como a posterior descarga automática do historial correspondente (formato .pdf). Así mesmo, co gallo de facer este proxecto visible é accesible a todo o público interesado, a web permite tamén a consulta de calquera historial sen necesidade de rexistro previo, se ben a descarga do arquivo correspondente non estará dispoñible nesta opción.

Cada historial mostrará as seguintes particularidades:

  • Información xeral do exemplar: código da anela metálica, data de anelamento e outros.
  • Mapa dos desprazamentos: móstrase sobre un mapa de google maps as localizacións dos diferentes avistamentos da gaivota correspondente. O mapa é interactivo, de xeito que premendo sobre as iconas que figuran xunto ao texto “Ver percorrido sobre o mapa”, poderás visualizar a orde destes desprazamentos sobre o mapa, que comezan sempre dende o lugar de anelamento (Illas de San Pedro).
  • Base de datos de rexistros: onde se reflicten os datos de todas as observacións do exemplar, segundo a información e imaxes aportadas polos colaboradores e validadas polo G.N.Hábitat.
  • Gráfico: mostrando a distancia dende o lugar de anelamento fronte a idade.
  • Galería de imaxes: compilación de todas as fotografías remitidas do exemplar, identificadas por autor, lugar e data de observación.

Cada novo rexistro (cita) introducido deberá ser validado polo persoal responsable do G.N.Hábitat, polo que aínda que poderedes descargar o arquivo co historial logo de cada incorporación, esta non se verá reflectida nas posteriores consultas que se fagan do exemplar en cuestión ata que non sexa debidamente confirmada. No caso da subida de múltiples rexistros á web, deberase ter en conta que o historial descargado mostrará todas as entradas validadas ata ese momento ademais do novo rexistro engadido, non sendo visibles aquelas entradas aínda pendentes de validación. Unha vez confirmados todos os rexistros, estes serán definitivamente incorporados no historial.

E se xa estades a colaborar co proxecto, moitísimas grazas, e seguide así! As vosas aportacións son esenciais.

Colaboradores: