Especies do ano

O Grupo Naturalista Hábitat, o GDR As Mariñas-Betanzos e a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (RB MCeTM), promoven a iniciativa Especie do Ano, que consiste en nomear cada ano unha especie presente na reserva para dala a coñecer e saber un pouco máis sobre ela.

Os obxectivos das Reservas da Biosfera son, entre outros, poñer en valor os territorios, fomentar o seu desenvolvemento dun xeito sustentable, e conservar os seus valores naturais. Unha das iniciativas plantexadas para esta fin na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MCeTM) é a declaración dunha especie animal ou vexetal como “especie do ano”, para afondar no seu coñecemento.

Podes obter máis información sobre as especies obxecto de aprendizaxe dos últimos anos:

Debuxo Margaritifera

2019

Mexillón de río

Margaritifera margaritifera

Máis información

2018

Moucho

Athene noctua

Máis información

2017

Fento do botón

Woodwardia radicans

Máis información

Vacaloura

2016

Vacaloura

Lucanus cervus

Máis información

2015

Saramaganta

Chioglossa lusitanica

Máis información

2014

Gato bravo

Felis silvestris

Máis información