Nace o Proxecto Noucho

Antecedentes

Logo Proxecto Noucho

A idea do proxecto Noucho comeza a xestarse durante o ano 2010 e cumpre a súa primeira etapa a inicios do 2011, coincidindo coa elección do moucho (Athene noctua) como especie do ano por parte da Sociedade Galega de Ornitoloxía, a Sociedad Española de Ornitología e o propio Grupo Naturalista Hábitat. O traballo realizado dende Hábitat na recollida de citas durante todo este ano, pon de manifesto o declive, precariedade e problemas de conservación desta especie non só na provincia da Coruña, senón en toda Galicia. Ademais decatámonos de que non só temos falla de información sobre o moucho, senón  que é un problema que se  estende a todas as especies de rapinas nocturnas de Galicia, pois existe na actualidade unha grande escaseza e dispersión de citas e traballos que recollan dita información.

Todas estas circunstancias previas alimentaron o noso proxecto Noucho, idea que reafirmaba as inquedanzas de moitos de “nós” respecto aos nosos benqueridos mouchos, bufos, avelaionas e curuxas.

Dende ese ano 2010 e ata a actualidade o noso poliño de Noucho foi medrando e botando as súas primeiras plumas desde o inicial penuxe, necesarias para poder emprender o voo e abandonar o seu niño nas mentes e cadernos de campo dos socios e colaboradores do Grupo Naturalista Hábitat .

Os motivos que xustifican que o proxecto Noucho bote a voar son:

  • En primeiro lugar, espertar a curiosidade na poboación en xeral para que se inicie no coñecemento, dende o respecto, a este grupo de aves, tan maltratado por absurdas tradicións dende sempre.

  • Tamén mobilizar a naturalistas, observadores e amantes da natureza en xeral para afondar no estudo e conservación das rapinas nocturnas.

  • Por último, e en resumo, cremos moi necesario un proxecto para Galicia onde o número de colaboradores sexa o suficientemente grande para xerar unha recollida de datos que axuden a determinar o estado poboacional pasado e actual destas aves, e para procurar impulsar estudos, campañas e deseñar medidas de conservación adecuadas.

Desenvolvemento do proxecto

Constará de tres fases:

1
Mapa de distribución de Tyto alba

A primeira fase dará a coñecer o proxecto entre ornitólogos, naturalistas e afeccionados á natureza en xeral para procurar a recollida de datos históricos e actuais da presenza e bioloxía destas especies. Esta fase levarase á práctica coa elaboración de fichas sinxelas para a recollida de datos de campo, e que servirán para a confección de mapas de distribución que periodicamente serán actualizados por especie e enviados aos  colaboradores do proxecto. Ditos mapas servirán para reflectir a presenza  e distribución destas especies, e serán o punto de partida para a creación de modelos de protección e a proposta de medidas de conservación a medio e longo prazo. Os interesados deberán darse de alta no formulario correspondente como colaboradores e terán dereito á recepción das actualizacións periódicas do estado do proxecto,  así como acceso ás actividades que se vaian facendo ao redor do mesmo.

2

A segunda fase enfocarase cara á posta en valor das especies nocturnas e a divulgación entre a poboación en xeral e dende o respecto á natureza.

3

Achegar a nenos e maiores, institucións públicas e privadas, gandeiros e agricultores, etc a importancia do coñecemento e conservación destas especies tan beneficiosas para nós, a pesar da súa mala fama dende tempos inmemoriais.

O noso “Noucho” é, en definitiva, un proxecto creado por naturalistas e estudosos das aves, entusiastas das rapinas nocturnas, que, utilizando coma base o estudo e a compilación de información, ten como obxectivo mellorar o estado de conservación destas especies, traballando na divulgación e coñecemento da nosa contorna, para a posta en valor das nosas rapinas nocturnas ante institucións e público xeral.

A voar, “Noucho”!

proxecto.noucho@gnhabitat.org

Contacto cos responsables do proxecto

Para resolver calquera dúbida, podes contactar con nós a través de proxecto.noucho@gnhabitat.org.
proxecto.noucho@gnhabitat.org