Faite socio!

Logo Hábitat 1979

No Grupo Naturalista Hábitat, somos conscientes de que aínda queda moito traballo por facer para garantir a protección eficaz do patrimonio natural galego, e para conseguilo, é preciso xuntar tódolos apoios posibles.

Ti podes participar en actividades puntuais que sexan do teu interese, ou mesmo dun xeito máis regular, facéndote socio. Para iso, tes dúas opcións:

As cotas anuais son:

Socio plenario

35ano

Socio xuvenil

12ano
  • Menores de 18 anos

Socio familiar

55ano
  • Mesmo domicilio

Socio plenario+

60ano

Socio protector

>60ano

Ser socio de Hábitat ten moitas vantaxes:

  • Revista Chioglossa gratuita
  • Revista A Mobella gratuita
  • Calendario gratuito
  • O 10% da túa cota irá destinado a entidades de custodia do territorio: Fundación Fragas do Mandeo e Betula
  • Material divulgativo de Hábitat e doutras asociacións (trípticos, folletos, manuais, pegatinas…)
  • Servizo de préstamo bibliotecario (no local do Grupo)
  • Servizo de préstamo de material óptico (telescopios, prismáticos, cámaras de fototrampeo…)
Formulario de alta on-line