Grupos de traballo

Dentro do esquema do Grupo Naturalista Hábitat, unha das seccións máis activas son os grupos de traballo, formados por colaboradores e voluntarios que realizan traballos de estudo no campo para proxectos específicos. Actualmente, están activos cinco grupos de traballo: Anelamento de aves, Rapinas nocturnas (Proxecto Noucho), Píllara das dunas, Vacaloura e Colaboradores do grupo.