En febreiro, ademáis da presentación da Escola de Naturalistas, terá lugar o bloque “Introdución á ornitoloxía“, e está previsto para o venres 26. A saída de campo correspondente será o domingo 28 de febreiro.

Esta sesión impartirana Santiago Vázquez, presidente do G. N. Hábitat, e Óscar Vázquez, secretario do Grupo, ambolos dous ornitólogos con anos de experiencia de campo.