cartel

A octava sesión da Escola de Naturalistas 2016 estará centrada no eido da herpetoloxía, na cal afondaremos no coñecemento dos anfibios e réptiles galegos.

Este novo bloque de contidos virá impartido polo compañeiro e vogal da Xunta Directiva Ricardo Ferreiro: biólogo, docente e naturalista experto neste grupo faunístico, ao cal dedicou a súa tese de licenciatura –Ecología reproductora del lución (Anguis fragilis Linnaeus, 1758: Sauria: Anguidae.) en el noroeste de la Península Ibérica-, sendo ademáis autor e coautor de multitude de notas e artigos científicos neste campo, algúns deles publicados na Revista Científica Chioglossa do G.N.Hábitat: