O proxecto de Lei de Asistencia Xurídica Gratuita presentado no Consello de Ministros o pasado 21 de febreiro, supón un duro golpe para a defensa do medio natural en España.

Pretende aplicar ás organizacións de defensa do medio natural condicións diferentes ás ONG de consumidores, os sindicatos, a Cruz Vermella ou as asociacións de vítimas do terrorismo: estas últimas terán acceso á xustiza gratuita sen ter que acreditar insuficiencia de ingresos.

Podes ampliar esta nova da man de:
SEO/Birdlife
WWF España
EFE Verde
Europa Press