O Grupo Naturalista Hábitat é o coordinador das Xornadas Técnicas para a elaboración dunha Estratexia Medioambiental nos Grupos de Desenvolvemento Rural “EuroEume”, “As Mariñas-Betanzos” e “Comarca de Ordes”.

O GN Hábitat encargouse, en cooperación coa xerencia dos GDR, da elaboración dos obxectivos específicos das xornadas, da selección das áreas de coñecemento e da proposta do panel de expertos que desenvolveron os informes para cada unha destas áreas.

Froito disto, Hábitat colabora agora na coordinación da xornada técnica “Estratexias de Conservación e Posta en Valor de Espazos Naturais no Territorio Mariñas –Betanzos”, que terá lugar o vindeiro venres 17 de xuño na sede do CEIDA (Castelo de Santa Cruz, Liáns, Oleiros). Alí terá lugar a exposición pública dos resultados acadados en ditas xornadas. Para máis información, consulta o tríptico informativo e o cartel.

O GN Hábitat convida a tódolos seus socios a dita presentación e agradece a máxima difusión deste acto. A asistencia será gratuita, sendo necesario cubrir o impreso incluido no tríptico e remitilo ao correo info@marinasbetanzos.org ou por fax ó 981 673 574.