No Grupo Naturalista Hábitat, somos conscientes de que aínda queda moito traballo por facer para garantir a protección eficaz do patrimonio natural galego, e para conseguilo, é preciso xuntar tódolos apoios posibles.

Ti podes participar en actividades puntuais que sexan do teu interese, ou mesmo dun xeito máis regular, facéndote socio. Para iso, só tes que cubrir esta ficha e facela chegar ao G. N. Hábitat por correo postal ou electrónico.

Os socios reciben gratuitamente nos seus domicilios un exemplar da revista de divulgación A Mobella, da revista científica Chioglossa e do calendario, e son incluidos na lista de difusión de actividades do grupo.