Coa fin de facer un seguimento das manchas desta especie invasora (Carpobrotus spp) posteriormente á súa eliminación, fíxose un mapa e un informe sobre as áreas cubertas, as comunidades afectadas e algunhas outras especies invasoras detectadas en dito espazo protexido (só entre Caión e Punta Nariga. Cunha superficie total afectada de máis de 12 mil metros cadrados, destacamos Barizo, con algo menos da metade do total e despois, por este orde: Razo, Punta Nariga e as Illas Sisargas, e apareceron moitas máis perto de construcións e estradas que en campos de cultivo ou zonas silvestres ou abandonadas afastadas daquelas. Non por iso afectan a zonas de menor valor, xa que os ecosistemas prioritarios das dunas e as comunidades de cantís atlánticos suman unha superfice superior ás zonas fondamente alteradas ligadas a terras removidas ou construcións.A eliminación da unlla de gato poderase levar a cabo entre este mes e todo o ano que vén.