A actividade do GN Hábitat desenvólvese grazas á achega voluntaria de tempo, esforzo e recursos dos seus socios.
Como solución á falta de recursos humanos ante os proxectos que se están a desenvolver, proponse a contratación dun servizo de apoio a través dun profesional que poida cubrir parte das tarefas levadas a cabo pola Xunta Directiva e os socios.
Abriuse un prazo de 30 días naturais para a recepción de candidaturas a partir do 1 de agosto, que rematará o 31 de agosto. Os interesados deberán enviar o currículo, xunto cunha carta de presentación, ao e-mail gnhabitat@yahoo.es.

No proceso de selección valoraranse as titulacións relacionadas coas ciencias e o medio ambiente, así como a realización de traballos e estudos de flora e fauna, ou publicacións no mesmo ámbito, así como a experiencia en traballos similares ou colaboracións con entidades ambientais. Non é requisito imprescindible ser socio do G.N. Hábitat para a presentación da candidatura.
Nos seguintes 15 días naturais, a Xunta Directiva avaliará e resolverá a convocatoria podéndose declarar a mesma deserta no caso de non presentarse ningunha solicitude cos requisitos sinalados, sen prexuízo dunha posterior convocatoria da mesma.
Para máis información e resolución de dúbidas sobre esta convocatoria, contacta connosco.