Continuando coas actividades científicas nas Bibliotecas Municipais da Coruña, e por ser 2015 o ano Internacional da Luz, temos programadas as seguintes actividades e experimentos:

A trasLUZ
Charla na que se fará unha revisión somera do que sabemos da luz dende o punto de vista físico, qué é, como se orixina, e como o fomos aprendendo sobre ela (principais descubrimentos e aplicacións en torno á óptica) así como a súa interacción cos seres vivos (fotosíntesis, visión…)

aLUZinante
Experiencias sinxelas nas que comprobar o comportamento da luz e dos nosos sentidos en diferentes circunstancias con elementos da vida diaría. Observaranse de xeito práctico principios da física relacionados coa luz: reflexión e refracción da luz en diferentes medios (aire, auga, aceite, fume), efecto Tyndall, espectro da luz (visible e non visible), descomposición e recomposición da luz blanca e ilusións ópticas.

Se queres saber máis sobre esta actividade, visita a web do CCI.