Durante todo o mes de maio estamos a desenvolver o censo de aves urbanas da Coruña, e toda axuda será ben recibida!

O censo consiste en buscar indicios de cría (machos territoriais, adultos con material para facer o niño, adultos con bicada, niños…) das seguintes especies de paxaros que se sabe que crían ou criaron na cidade:

Inclúense no censo estas outras dúas especies, das que non se ten constancia de cría na cidade da Coruña, pero que poderían criar:

A metodoloxía é moi sinxela: facer alomenos unha visita a 1 barrio (zona) dunha mesma cuadrícula (o ideal é entre 1 e 3 barrios por cuadrícula) entre o 1 e o 31 de maio, desde unha hora despois do amencer ata as 13:00 h oficial. As visitas aos barrios dunha cuadrícula pódense facer no mesmo día ou en días diferentes, a ser posible sen vento forte nin choiva.

As observacións realizadas haberá que anotalas nunha ficha sinxela, aquí tes o exemplo da ficha para a cuadrícula número 9.

Para confirmar a túa participación, só tes que enviar un mail a gnhabitat@yahoo.es co asunto “URBANAS”, indicando a cuadrícula do mapa que che interesa. Remitirémoste unha ficha coa ortofoto e o mapa en branco da mesma, para que poidas anotar as observacións.

Grazas por participar!